Peter "Hot Damn" Legner 

67 Total Games 11 1st Place Finishes
373 Total Points 11 2nd Place Finishes
5.57 Average Points 6 3rd Place Finishes
16.42 % Win Rate 5 Last Place Finishes


    Player Game Stats

DateVenueGamePlacePoints
3/10/2020DistillDW 6:00151
3/10/2020DistillDW 9:0071
3/10/2020DistillMC 7:3019
3/8/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)EL 7:3084
3/8/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)HW 9:0025
3/6/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)DW 6:0028
3/6/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)DW 7:3047
3/6/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)DW 9:0091
3/1/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)HW 9:0074
3/1/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)HW 6:0026
3/1/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)HW 7:3044
2/28/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 6:0053
2/28/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 7:3046
2/28/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 9:0037
2/24/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 9:00211
2/24/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)DW 6:0017
2/24/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)DW 7:3045
2/23/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DW 6:0019
2/23/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DW 7:3029
2/23/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DW 9:0026
2/21/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 6:0058
2/21/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 9:0056
2/17/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)DW 6:0053
2/17/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)DW 7:3017
2/17/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)DW 9:0065
2/17/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 6:0044
2/17/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 7:3035
2/16/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)BH 6:0093
2/16/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)BH 7:3043
2/14/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)EL 6:0017
2/14/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)EL 7:3018
2/14/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)EL 7:3072
2/14/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)EL 9:0044
2/9/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DV 6:00126
2/9/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DV 7:3036
2/9/2020Jackpot Bar & Grill (Sunday)DV 9:0019
2/7/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 6:0072
2/7/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 7:3064
2/7/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)MC 9:0053
2/7/2020Jackpot Bar & Grill (Friday)DV 6:0045
1/27/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 6:0047
1/27/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 7:3048
1/27/2020Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 9:0029
1/25/2020Joe’s BarDW 3:0055
1/25/2020Joe’s BarDW 1:3073
1/25/2020Joe’s BarDW 12:0029
1/22/2020Flowing Tide PubDW 9:0056
1/22/2020Flowing Tide PubMC 6:0075
1/22/2020Flowing Tide PubMC 7:3058
1/15/2020Flowing Tide PubMC 6:0027
1/15/2020Flowing Tide PubMC 7:3036
1/15/2020Flowing Tide PubMC 9:0025
1/11/2020Joe’s BarDW 12:0044
1/11/2020Joe’s BarDW 1:3017
1/11/2020Joe’s BarDW 3:0027
1/8/2020Flowing Tide PubMC 6:0047
1/8/2020Flowing Tide PubMC 9:0038
1/8/2020Flowing Tide PubMC 7:30111
1/4/2020Joe’s BarDW 1:3046
1/4/2020Joe’s BarDW 3:0081
1/4/2020Joe’s BarDW 12:0018
1/1/2020Flowing Tide PubMC 7:3036
1/1/2020Flowing Tide PubMC 6:0053
1/1/2020Flowing Tide PubMC 9:0071
12/30/2019Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 6:0043
12/30/2019Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 7:3053
12/30/2019Jackpot Bar & Grill (Monday)MC 9:0017